Kompilator to program, który przekształca kod źródłowy w...