Bramki logiczne – czym są i gdzie się je wykorzystuje?

Redakcja

3 lutego, 2024
Bramki logiczne to podstawowe elementy układów elektronicznych, które służą do przetwarzania sygnałów elektrycznych. Są one wykorzystywane w różnych urządzeniach i systemach, takich jak komputery, sterowanie ruchem, telekomunikacja czy oświetlenie. Bramki logiczne mogą pracować w dwóch trybach: wyłącznie jako elementy przetwarzające sygnały wejściowe (logiczne) lub jako elementy sterujące przekaźnikami (logiczne i sterujące). Bramki logiczne są wykorzystywane w układach elektronicznych do realizacji różnych funkcji. Mogą one służyć np. do generowania sygnałów sterujących, konwersji sygnałów analogowych na cyfrowe, a także do realizacji funkcji matematycznych. Powszechne stosowanie bramki logiczne sprawia, że ich symbolika i działanie są jednymi z podstawowych elementów wiedzy z zakresu elektroniki. Znajomość tych elementów jest niezbędna do rozpoczęcia pracy z układami elektronicznymi.

Bramki logiczne – przykłady

Wykorzystanie bramki logicznej w układzie elektronicznym polega na tym, że dana bramka jest w stanie wykonać operację logiczną na sygnałach wejściowych i wygenerować na wyjściu sygnał o odpowiedniej wartości. Operacje logiczne, jakie może wykonywać bramka, to: AND (iloczyn logiczny), OR (suma logiczna), NOT (negacja), NAND (negacja iloczynu logicznego) i NOR (negacja sumy logicznej).

Bramka logiczna NOT

Bramka logiczna NOT jest podstawowym elementem pól przetworników cyfrowych. Jest to układ, który ma jedno wejście i jedno wyjście. Jeśli wejście jest ustawione na „1”, wyjście będzie ustawione na „0”, a jeśli wejście jest ustawione na „0”, wyjście będzie ustawione na „1”. Bramka logiczna NOT jest używana do tworzenia logicznych operacji przeciwieństw, takich jak NAND i NOR. Powszechnie stosowane są one w komputerach do tworzenia różnych funkcji logicznych.

Bramka logiczna OR

Bramka logiczna OR służy do wykonywania operacji logicznej „lub” na dwóch sygnałach wejściowych. Bramka OR ma dwa wejścia i jedno wyjście. Wyjście jest „1” jeśli którekolwiek z wejść jest „1”. W przeciwnym razie wyjście jest „0”. Bramka OR jest często stosowana w układach sterujących, ponieważ pozwala na łatwe sterowanie różnymi urządzeniami na podstawie sygnału wejściowego. Na przykład, bramka OR może być używana do sterowania światłem w pomieszczeniu. Jeśli chcesz, aby światło się zapaliło, wystarczy, że przełącznik będzie ustawiony na „1”. Bramki logiczne są również stosowane w układach przetwarzania sygnałów. Na przykład, bramki OR mogą być używane do łączenia dwóch lub więcej sygnałów wejściowych w jeden sygnał wyjściowy.

Bramka logiczna AND

Bramki logiczne AND to bramki, które służą do łączenia dwóch lub więcej sygnałów. Są one używane w wielu różnych systemach elektronicznych, takich jak komputery i urządzenia cyfrowe. Bramki logiczne AND mogą być wykorzystywane do wykonywania różnych funkcji, takich jak:
  • Wykonywanie operacji logicznych
  • Sterowanie przesyłem danych
  • Odczytywanie i zapisywanie danych
Bramki logiczne AND są często stosowane w systemach sterowania przemysłowymi, ponieważ mogą one służyć do wykonywania wielu różnych funkcji. Bramki logiczne AND są również stosowane w urządzeniach cyfrowych, takich jak aparaty cyfrowe i kamery. Służą one do łączenia sygnałów wejściowych i wyjściowych w celu uzyskania obrazu lub dźwięku.

Bramki logiczne – zastosowania

W elektronice stosuje się je m.in. do budowy układów scalonych, czyli elementów wykonawczych, które są podstawowymi elementami półprzewodnikowych układów elektronicznych. Bramki logiczne służą również do tworzenia układów sterujących, które są niezbędne w wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery, telefony komórkowe czy odtwarzacze DVD. W telekomunikacji bramki logiczne służą m.in. do budowy multiplekserów i demultiplekserów, czyli urządzeń pozwalających na przesyłanie wielu sygnałów jednocześnie po jednym łączu. Są one niezbędne w systemach telefonicznych oraz w sieciach komputerowych. W informatyce bramki logiczne służą m.in. do budowy układów bramek logicznych, które są podstawowymi elementami układów cyfrowych. Są one niezbędne w komputerach osobistych, serwerach oraz w urządzeniach peryferyjnych, takich jak drukarki czy skanery. W robotyce stosuje się bramki logiczne do budowy układów sterujących robotami. Układy te są niezbędne w przemyśle, gdzie roboty wykonują prace precyzyjne i często niebezpieczne dla ludzi. Bramki logiczne są również stosowane w automatyzacji procesów produkcyjnych.

Polecane: