Zapytania ofertowe dotyczące prac B+R w obszarze rozwoju zabawki

Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie nowego projektu wzorniczego cyfrowej zabawki edukacyjnej pt. Inteligentne Miasto”

Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o., w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego projektu wzorniczego cyfrowej zabawki edukacyjnej w ramach projektu pn. „Opracowanie nowego projektu wzorniczego cyfrowej zabawki edukacyjnej pt. Inteligentne Miasto firmy Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP, ogłasza zapytanie ofertowe:
  1. Treść zapytania ofertowego – wzór użytkowy
  2. Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie znacząco ulepszonego produktu w postaci cyfrowej zabawki edukacyjnej pt. Inteligentne Miasto” 

Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o., w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego projektu funkcjonowania podzespołów elektronicznych cyfrowej zabawki edukacyjnej w ramach projektu pn. „Opracowanie znacząco ulepszonego produktu w postaci cyfrowej zabawki edukacyjnej pt. Inteligentne Miasto firmy Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP, ogłasza zapytanie ofertowe:
  1. Zapytanie ofertowe – elektronika
  2. Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie znacząco ulepszonej technologii sterowania cyfrową zabawką edukacyjną pt. Inteligentne Miasto” 

Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o., w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonej technologii sterowania cyfrową zabawką edukacyjną w ramach projektu pn. „Opracowanie znacząco ulepszonej technologii sterowania cyfrową zabawką edukacyjną pt. Inteligentne Miasto firmy Cyfrowy Odkrywca Sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP, ogłasza zapytanie ofertowe:
  1. Zapytanie ofertowe – sterowanie
  2. Załączniki do zapytania ofertowego